Descriere proiect

Politicile sociale referitoare la infectia cu HIV afecteaza persoanele care traiesc cu HIV, munca organizatiilor si institutiilor din domeniile social si medical, accesul la servicii de prevenire pentru intreaga populatie, societatea in general.

Reteaua legala HIV/SIDA are ca scop promovarea respectarii drepturilor omului si se bazeaza pe colaborarea dintre institutii si persoane fizice (fara a fi o structura formala). Prin activitatile sale, reteaua isi propune sa ofere, pe langa informatii si analize, un spatiu de dezbatere si de exprimare a opiniilor privind reglementari, politici si practici legate de infectia cu HIV, astfel incat profesionistii si beneficiarii de servicii sa ia decizii si sa actioneze in cunostinta de cauza.

Proiectul “Retea legala HIV/SIDA” are ca scop intarirea demersurilor ONG de pledare pentru respectarea drepturilor persoanelor infectate cu HIV sau ale celor vulnerabile fata de infectarea cu HIV (consumatori de droguri injectabile, persoane implicate in sexul comercial, persoane fara adapost).

Prin crearea unei retele formate din ONG si institutii publice, ca si prin activitatile de informare si sensibilizare a actorilor din domeniu (factori de decizie, profesionisti, persoane vulnerabile sau infectate cu HIV), proiectul reprezinta, in anul 2008, un prim demers romanesc in domeniu, bazat pe experienta deja existenta, dar si pe colaborare si parteneriat.

Obiectivele proiectului sunt:

– incurajarea, sprijinirea si dezvoltarea activitatilor de promovare si protejare a drepturilor persoanelor afectate de HIV sau vulnerabile fata de infectarea cu HIV;

– sensibilizarea factorilor de decizie privind problematica HIV/SIDA prin dezvoltarea si distribuirea de analize si informatii privind drepturile omului si infectia cu HIV;

– cresterea nivelului de cunostinte al beneficiarilor proiectului privind drepturile omului.

Rezultatele preconizate ale proiectului includ constituirea unei retele care sa promoveze drepturile persoanelor infectate cu HIV sau vulnerabile, realizarea si distribuirea de materiale informative si studii (prin intermediul paginii web www.hivnet.ro şi al revistei Hivnet.ro), informarea a 1500 de profesionisti si a 500 de persoane din grupuri vulnerabile, sensibilizarea a cel putin 70 de factori de decizie din domenii de interes (social, medical, educativ, al muncii) cu privire la importanta respectarii drepturilor omului si a aplicarii legislatiei romanesti si a recomandarilor internationale din domeniu.

Proiectul este initiat de două ONG (ARAS si Integration), care au experienta atat in asigurarea de servicii, cat si in advocacy si in implicarea beneficiarilor in activitati.