Consumatori de droguri injectabile

Zece ani de harm reduction în România: programele ARAS

SIDA Helpline

Este un serviciu de informare şi consiliere prin telefon, inaugurat în 1993, care asigură gratuit educaţie pentru sănătate, inclusiv pentru prevenirea infecţiei cu HIV/SIDA şi a altor boli cu transmitere sexuală sau sanguină. Linia telefonică 0 800 800 033 oferă, de asemenea, informaţii despre serviciile medicale şi sociale din domeniul prevenirii HIV. În ultimii zece ani, serviciul SIDA Helpline s-a axat din ce în ce mai mult pe deservirea persoanelor din grupuri vulnerabile: consumatori de droguri injectabile, persoane care practică sexul comercial, persoane fără adăpost etc.

Outreach

Activităţile de teren (outreach) oferă servicii de prevenire HIV direct în comunitate, abordînd acele persoane care sînt greu-accesibile şi care se află în imposibilitatea de a folosi serviciile medicale şi sociale. În 1999, ARAS a organizat prima sa unitate mobilă, la Bucureşti, oferind servicii de reducere a riscurilor în principal persoanelor care practicau sexul comercial şi/sau consumau droguri injectabile. Activităţile echipei constau în oferirea de: informaţii despre HIV/SIDA, consiliere, echipamente sterile de injectare, materiale de protecţie (prezervative), servicii medicale primare, asistenţă socială şi psihologică. În prezent, ARAS deţine alte nouă programe de outreach, pe care le desfăşoară în filialele sale din Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Neamţ, Timiş şi în punctul de lucru din Arad.

Drop-in

Deschis în 2007, centrul de schimb de seringi este un parteneriat ARAS-Agenţia Naţională Antidrog, oferind gratuit clienţilor săi, referiţi de către serviciile noastre de outreach: servicii sociale şi de consiliere psihologică, schimb de seringi, materiale sterile de injectare, prezervative, lubrifianţi, consiliere şi testare HIV/hepatită B/hepatită C, vaccinare anti-hepatită A şi B, referire către alte servicii socio-medicale.

Centrul „Arena”

Centrul de tratament prin substituţie funcţionează din septembrie 2007, pe baza parteneriatului ARAS-Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. Serviciile asigurate în cadrul centrului sînt: evaluare iniţială complexă; testare pentru HIV/HVC/HVB; tratament de substituţie cu metadonă; consiliere medicală, psihologică şi socială; facilitarea accesului la alte servicii medicale sau sociale (inclusiv prin reprezentarea sau însoţirea beneficiarilor/pacienţilor). Beneficiarii centrului sînt persoane dependente de droguri injectabile şi care au infecţie cu HIV, hepatită C, TBC sau alte vulnerabilităţi (cum ar fi lipsa locuinţei, sarcina), majoritatea fără asigurări de sănătate şi în imposibilitatea de a intra în puţinele programe de substituţie disponibile. Centrul deserveşte un număr de 200 de beneficiari şi are o listă de aşteptare de 350 de persoane.

Advocacy

Încă de la înfiinţarea sa, în 1992, ARAS pledează pentru continuitatea şi dezvoltarea serviciilor existente, pentru respectarea drepturilor omului, cu accent pe dreptul la sănătate, precum şi pe recunoaşterea rolului societăţii civile în domeniul social. Grupurile-ţintă ale demersurilor de advocacy sînt atît beneficiarii serviciilor (sprijiniţi în crearea unor organizaţii care să le reprezinte interesele; de exemplu, asociaţia „Integration”), cît şi factori de decizie, jurnalişti, opinia publică în general. În 2002, ARAS a fost iniţiatoarea primei reţele naţionale de organisme care ofereau servicii consumatorilor de droguri injectabile – Romanian Harm Reduction Network (RHRN) –, reţea care îşi propunea să acţioneze în favoarea dezvoltării serviciilor pentru consumatori de droguri injectabile.

(martie 2009)