Testare HIV

Efectuarea unui test HIV este singura metoda prin care o persoana isi poate afla statusul HIV si, in cazul in care testul este insotit de consiliere, constituie o oportunitate pentru obtinerea de informatii complete referitoare la prevenirea HIV si chiar pentru luarea unor decizii cu privire la schimbarea comportamentelor cu risc de infectare.

Pentru a putea fi efectuat de cat mai multe persoane, este important ca testul sa fie accesibil (gratuit, confidential, fezabil in locatii accesibile), si nu obligatoriu.

Pentru anul 2008, programele nationale de sanatate includ testarea si consilierea HIV gratuite doar pentru femeile insarcinate si pentru persoanele din grupuri vulnerabile, testele efectuandu-se la Autoritatile de Sanatate Publica locale.

Recomandarile internationale nu accepta testarea HIV obligatorie si impun consimtamant informat pentru efectuarea testului, utilizarea de teste de calitate, asigurare de consiliere pre- si post-test, garantarea confidentialitatii. Reglementarile din Romania, referitoare la testarea HIV (si la consiliere), nu sunt cunoscute de cadrele sanitare, sunt interpretabile/interpretate diferit si nu contin standarde si proceduri de lucru.

Solicitarea testului HIV pentru accesul la diferite servicii sociale si medicale sau pentru angajare, in afara situatiilor in care legea permite, constituie incalcari ale drepturilor tuturor celor ce acceseaza serviciile respective, mai ales in situatia in care testul se efectueaza contra cost.

Testul HIV este, de cele mai multe ori, utilizat pentru diagnostic, insa uneori este folosit si pentru supraveghere epidemiologica, situatie care ridica probleme etice si legale referitoare la protectia datelor personale, mai ales in situatia in care se colecteaza si date despre comportamente.